Redirecting to another URL

1/5
 

Teglværk Lejre

- En fortælling gennem et smuldrende landskab

Normalt forestiller man sig ikke Danmark som et råstofproducerende land, men de særlige geologiske forhold i området omkring Lejre og Roskilde betyder udover at have en kulturhistorisk værdi, at jordforholdene i området, indeholdende store mængder af nødvendige mineralske råstoffer såsom grus, sten og sand. Dette har en særlig interesse i et større regionalt perspektiv. Roskilde og Lejre er som følge heraf i Region Sjællands råstofplan udvalgt som et af tre afgørende regionale graveområder, der skal bidrage til at forsyne hele regionen med råstoffer til større bygge- og anlægsprojekter. 

 

Området omkring sitet mellem Roskilde og Lejre fremstår med udgravningerne som en kløft i det åbne landskab med store azurblå søer.  Midt mellem de nuværende graveområder, og fremtidige interessegraveområder ligger en forfalden firlænget gård, som et tilbageværende vidne om livet i området før råstofudvindingens indgriben i landskabet. Gårdens tilhørende landbrug er forsvundet til fordel for udgravninger, og dens eksistensgrundlag er dermed bortamputeret, hvorfor den nu står til nedrivning. Den er dog det eneste tilbageværende vidne om, hvad der var. Dette gør den til et særligt og sjældent rodfæstet element, bevares for fremtiden, i det konstant foranderlige omrkingliggende landskab.

 

De primære råstoffer der udvindes ved Lejre bruges til asfalt, stabilgrus og sandfyld, mens leret i de øverste jordlag bliver et restprodukt, der skrabes væk og opbevares indtil endt gravning i området. I samarbejde med råstofindustrien søger projektet at udnytte det overskydende ler fra grusgravningen til teglproduktion og derved optimere den samlede udvinding. Således transformeres en økonomisk byrde for råstofindustrien til et potentielt økonomisk udbytte. 

 

Anlægget består af tre bygningsvolumener til lagring, tørring og produktion. Tagformerne med store ovenlys imiterer de store grusbunker, der er meget karakteristiske for området.  Overskudsvarmen fra teglbrændingen udnyttes til at etablere opvarmede bade som tilbud til de mange besøgende, der bader i de kolde søer i de omkringliggende nedlagte graveområder.

Sted

Lejre, Danmark

Type

Teglværk og termiske bade

Omfang

5.000 kvm

Status

Teoretisk

Klient

-

År

2016

Rolle

Arkitekt

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now