Redirecting to another URL

 

STEVNS KLINT STRATEGIPLAN

- I SAMARBEJDE MED HENNING LARSEN 

En ny strategiplan skabes for oplevelserne langs Stevns Klint, iscenesætter klintens unikke geologiske historie og mange forskelligartede karakterer.

 

Den geologiske fortælling sammenbindes med områdets øvrige oplevelser og attraktioner. Således tænkes Stevns Klint og det nye besøgscenter sammen som et større oplevelseslandskab, der med flere varierede ruter kan opleves over flere dage.

Oplevelseslandskabet langs Stevns Klint, der i dag er forbundet af den 22 km lange trampesti, inddeles i mindre loopede ruter, med start og slut samme sted. Dette danner grundlag for at opleve klintens varierede karakterer fra nord til syd gennem flere besøg.

De etablerede ruter knytter sig i hver ende til allerede eksisterende attraktioner med infrastrukturel opkobling til Store Heddinge. Start og slutdestinationerne for ruterne er alle karakteriseret ved, at der i forvejen findes nedgange til vandet, som ellers er en sjældenhed langs klinten.

For hver rute etableres et nedslagspunkt i form af et udsigtsplateau placeret ved klintens pynter med længst mulige sigtelinjer. Udsigtsplateauet skaber grundlag for sikkert at kunne bevæge sig ud til kanten af klinten, fri af det eksisterende kalkoverdrev, der mange steder blokerer udsigten fra trampestien. Fra plateauerne kan klintens forskelligeartede karakter opleves på tæt hold.

Som et tilvalg i højsæsoner foreslås en turbådsrute. Denne forbinder Rødvig Havn i syd og Bøgeskov Havn i nord med stop langs de nye loops. Således muliggøres kombinerede vandre- og sejlture, hvor klinten opleves fra både land og vand. Ved de eksisterende nedgange til vandet, foreslås etablering af små platforme, hvor turbådsgæster kan stige af og på, og hvorfra der skabes bedre udsigtsforhold til klinten.

For hver af de fire nye ruter foreslås et lille nedslagspunkt i landskabet, hvor der på sikker vis skabes mulighed for at trænge gennem kalkoverdrevet langs trampestien og komme helt tæt på klinten. Ved at skabe mulighed for at komme ud over kanten af klinten og blot to meter ned, ændres oplevelsen af det landskabelige rum markant. Fra det lille udsigtsplateau, er den besøgende ikke længere i kontakt med det dyrkede land man kender, men i stedet helt tæt på klintens geologiske lag og den imponerende udsigt.

Sted

Stevns Klint, Danmark

Type

Strategiplan

Omfang

Stevns Klint

Status

Forslag

Samarbejde

Henning Larsen Arkitekter

År

2019

Rolle

Arkitekt

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now